น้องปั้นค่าาาาาา ^O^

ระบายสีราชินีหิมะ Colouring Book
เตรียมสีให้พร้อม...แล้วมาปลดปล่อยจินตนาการอย่างจิตรกรน้อย กับภาพระบายสีของราชินีหิมะและสมาชิกแห่งดินแดนที่หนาวเย็นชั่วนิรันดร์ พร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังก...
เรื่องควรรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นได้อย่างไร?
 
 

เรื่องควรรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ในการประชุมอาเซียนเมื่อเดือนธันวาคม 2540 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรองเอกสารเพื่อกำหนดการทำงานของอาเซียนในอนาคต คือ "วิสัยทัศน์ 2020" ที่จะให้อาเซียนเป็นดินแดนแห่งสันติภาพ มีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง และส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ประชาชนทุกคนรักใคร่ดูแลกัน เอื้ออาทร แบ่งปัน และสามัคคี

เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ผู้นำประเทศอาเซียนมีความเห็นที่จะจัดตั้ง "ประชาคมอาเซียน" ภายใน พ.ศ.2563 จึงได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2546 ที่บาหลี ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้นำประเทศอาเซียนได้ตกลงให้ปรับเวลาสร้างประชาคมอาเซียนให้สำเร็จภายใน พ.ศ.2558

เมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแล้ว เราจะมาดูกันต่อว่าโครงสร้างภายในของประชาคมอาเซียนเป็นอย่างไร เพื่อให้การทำงานร่วมกันเดินหน้าไปอย่างราบรื่น

น้องๆสามารถติดตามเรื่องประชาคมอาเซียนได้ในวันต่อไปนะคะ